ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ОНЛАЙН КІНОТЕАТРУ


Редакція 1 Лютого 2022 рік 

Дана Угода користувача (далі також – «Угода») регулює відносини з використання Онлайн-Кінотеатру «Титр» (далі – «Сервіс») та загальні умови надання послуг між Товариством з обмеженою відповідальністю «КИЇВМЮЗІКФІЛЬМ» (ЄДРПОУ 43328538, далі - «Власник Сервісу»), яка є юридичною особою, створеною на території України та відповідно до законодавства України, з одного боку, та фізичними особами, які прийняли умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому та безперечно з іншого боку, далі при спільному згадуванні звані «Сторони», а окремо - «Сторона».

Ця Угода та відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством України. Щодо порядку та умов укладання цієї Угоди застосовуються норми Цивільного кодексу України, що регулюють порядок та умови укладання договору приєднання та акцепту публічної оферти (ст. 633, 634 ЦК України). 

1. Терміни та визначення, що використовуються у цій Угоді: 

Акцепт Угоди – факт використання Сервісу автоматично визнає Користувача таким, що прийняв беззастережно та в цілому умови цієї Угоди.

Контент – аудіовізуальні твори, перетворені на цифрові формати, умови використання яких на пристроях (обладнанні) Користувачів визначаються цією Угодою та доступ до якого надається Користувачам за допомогою розміщених на Сервісі посилань на Контент.

Сервіс - сукупність програмних засобів, баз даних, програм для мобільних пристроїв, веб-сайту tytr.online та посилань на Контент, об'єднана єдиним дизайном та назвою.

Правовласник – фізична чи юридична особа, які мають виняткове право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації, або має право на використання таких результатів інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації на підставі договору.

Пристрої – персональні комп'ютери, смартфони, планшети, ігрові консолі, приставки, телевізори із функцією Smart TV, та будь які інші присторої здатні відтворювати медіа файли та підключені до мережі Інтернет, тощо.

2. Предмет Угоди 

2.1. Сервіс, який доступний для загального користування за доменним ім’ям в мережі Інтернет tytr.online, пропонує платні послуги з тимчасового доступу до перегляду певного аудіовізуального Контенту («Творів») через мережу Інтернет за допомогою Пристроїв, а також інші послуги, що можуть надаватися Сервісом («Послуги»).

2.2. Надання Користувачеві тимчасового доступу до перегляду кожного окремого Твору вважається окремою Послугою, і кожна така Послуга оплачується окремо. Отримання Послуг можливе лише за умови використання пристроїв, підключених до мережі Інтернет. Інформація про Твори та Послуги розміщуються на відповідних сторінках Сервісу. 

2.3. Для використання Сервісу та Контенту Користувач зобов'язаний у порядку, встановленому цією Угодою дотримуватись цієї Угоди, здійснивши Акцепт Угоди. З моменту Акцепту Угоди Користувачем ця Угода вважається укладеною з Користувачем, і Користувач набуває прав та зобов'язаний виконувати обов'язки, передбачені цією Угодою.

2.4. Зміна цієї Угоди здійснюється шляхом розміщення Власником Сервісу змін цієї Угоди або нової редакції цієї Угоди в інтерфейсі Сервісу.

2.5. Якщо Користувач не погоджується зі змінами цієї Угоди або новою редакцією цієї Угоди, то Користувач має право розірвати цю Угоду з Власником Сервісу шляхом припинення використання Сервісу.

2.6. Для оплати та користування Послугами Сервісу, Користувач повинен бути зареєстрованим, володіти необхідним обсягом дієздатності та відповідати критеріям глядацької аудиторії для відповідного Твору за законодавством України. У разі, якщо Користувач не є такою особою, відповідальність за дії Користувача щодо оплати та користування Послугами Сервісу покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших ваших законних представників відповідно до чинного законодавства України або країни, з території якої ви користуєтеся Послугами.

2.7. Для отримання доступу до придбання та користування Послугами Сервісу Користувач поивнен зареєструвати персональний обліковий запис («Акаунт») шляхом заповнення відповідної реєстраційної формі із зазначенням всієї необхідної/обов’язкової інформації. 

2.8. Користувач має змогу в будь-який час припинити дію свого Акаунту, скориставшись відповідною опцією в Особистому кабінеті. Після припинення дії Акаунту, Користувач втрачає доступ до придбання та користування Послугами Сервісу. 

3. Вартість, строк та порядок надання Послугом Сервісом

3.1. Власник Сервісу встановлює ціну і строк, протягом якого можна користуватися Послугою (переглядом Творів) за умови її придбання. Для кожної окремого Твору встановлюється окрема ціна та строк доступу до нього, яка може відрізнятися один від одного. Інформація про ціну та строк доступу міститься в описі до такого Твору. Якщо строк доступу не вказано для кожного окремого твору, то за замовчуванням такий строк становить 7 днів з моменту Оплати доступу до кожного окремого твору.

3.2. Сервіс може встановлювати обмеження на надання Послуг за межами України, якщо таке обмеження передбачене угодами із правовласниками відповідних Творів.

3.3. Сервіс повідомляє про будь-які обмеження (вікові, територіальні і т.д.) на сторінці із описом Твору.  Такі обмеження не є підставою для будь-якого відшкодування коштів з боку Сервісу. Користувач розумієте і погоджуєтесь, що Сервіс надає Послуги на вищенаведених умовах винятково персонально для Користувача. Користувач може використовувати Послуги лише в домашніх умовах в особистих некомерційних цілях персонально або з близьким колом осіб (сім’єю), Коритсувач не має права поширювати Послуги третім особам за межами власного помешкання, або в будь-який інший спосіб порушувати права правовласників Творів та/або Сервісу з будь-якою метою. 

3.4. Строк доступу до Твору починає свій відлік з моменту оплати доступу до Твору.   

3.5. Послуга вважається наданою належним чином після закінчення строку, протягом якого вона є доступною до використання. 

3.6. Для отримання обраної Послуги Користувач здійснює оплату за допомогою платіжної системи, що співпрацює із Сервісом чи його Комісіонерами, а Власник Сервісу надає обрану Користувачем Послугу після отримання такої оплати.

3.7. Користувач розуміє і погоджується, що Сервіс здійснює прийом платежів за допомогою сторонніх сервісів та/або платіжних систем, і не несе відповідальності за їх роботу. У разі виникнення проблем із надходженням оплати на рахунок Сервісу, Користувач самостійно вирішує таку проблему із операторами сервісів платіжних систем, а Сервіс в межах своїх можливостей та у розумні строки надає інформацію про стан оплати на ваш запит та/або на запит операторів платіжних систем. Сервіс має право запроваджувати знижки та/або інші заохочувальні заходи. 

3.8. При натисканні кнопки «Сплатити», Користувач беззастережно погоджується з вартістю Послуг та не має заперечень проти можливих відмінностей із вартістю придбання інших Творів, що розміщені на Сервісі.

3.9. Сервіс не забезпечує будь-яких відшкодувань, крім тих, які описані в п. 8.3. Угоди, та не несе відповідальності за будь-які збитки, понесені Користувачем внаслідок використання Сервісу. 

4. Права інтелектуальної власності 

4.1. Всі результати інтелектуальної діяльності, що використовуються і розміщені на Сервісі, а також сам Сервіс є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняються відповідно до законодавства про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими конвенціями. Будь-яке використання розміщених на Сервісі результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення Сервісу, товарних знаків, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики та інших об'єктів) без дозволу Власника Сервісу чи законного правовласника відповідних результатів інтелектуальної діяльності є незаконним і може спричинити судовий розгляд та залучення порушників до цивільно-правової, адміністративної та (або) кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

4.2. Крім випадків, встановлених Угодою, а також чинним законодавством України, жодний результат інтелектуальної діяльності, розміщений на Сервісі, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або в інший спосіб використаний повністю або частинами, без попереднього дозволу Власник Сервісу або законного правовласника відповідного результату інтелектуальної діяльності, крім випадків, коли Власник Сервісу або правовласник явно висловив свою згоду на вільне використання матеріалу будь-якою особою.

4.3. Доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Сервісі, надається Власником Сервісу виключно для особистого некомерційного використання. а також без права на інше використання зазначених результатів інтелектуальної діяльності, не зазначене в цій Угоді, у тому числі їх продаж, модифікацію, розповсюдження повністю або частинами тощо, якщо інше не передбачено Угодою.

4.4. Власник Сервісу залишає за собою право в будь-який час видаляти з Сервісу будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені на ньому, у тому числі Твори, без повідомлення про це Користувачів. Для тих Користувачів, які придбали Послуги, такі Послуги залишаються доступними для використання до закінчення строку їх використання з урахуванням умов, викладених в  п.п. 3.1. та 3.4. Угоди. 

5. Права та обов’язки Сторін 

Користувач має право:

5.1. Переглядати Сервіс для доступу до всіх функцій Сервісу, переглядати списки та опис Контенту, посилання на який розміщені на Сервісі.

5.2. У разі виникнення претензій до роботи Сервісу звертатись із претензіями електронною поштою  support@tytr.online.

Користувач зобов’язаний: 

5.3. Дотримуватись умов цієї Угоди.

5.4. Не здійснювати дії, заборонені цією Угодою та законодавством України.

Власник Сервісу має право: 

5.5. Визначати структуру та наповнення Сервісу, дозволяти та обмежувати доступ до Сервісу відповідно до цієї Угоди та законодавства України.

5.6. У разі порушення Користувачем цієї Угоди Власник Сервісу має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сервісу в односторонньому порядку, а також блокувати можливість використання Сервісу та (блокувати IP-адреси) для Користувачів у будь-який час, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

5.7. Передавати третім особам права адміністрування Сервісу для реалізації прав та обов'язків Власника Сервісу в рамках Угоди.

5.8. Встановлювати будь-які обмеження у використанні Сервісу, у будь-який час змінювати цю Угоду в односторонньому порядку без отримання згоди Користувача.

5.9. Сервіс залишає за собою право надсилати Користувачам інформаційні та комерційні повідомлення, що стосуються користування Сервісом та/або Послугами, спеціальні пропозиції (знижки, розіграші), новини за електронною адресою, вказану Користувачем під час реєстрації Акаунту. У Користувача є можливість відмовитись від отримання таких повідомлень шляхом вчинення дій, які зазначені у повідомленнях. .

Власник Сервісу зобов’язаний: 

5.10. Сервісу та його наповнення, здійснювати поточне управління розділами Сервісу, забезпечувати його працездатність та своєчасне усунення помилок роботи.

6. Захист персональних даних 

6.1. Користувач зобов'язується та гарантує вказувати точні та достовірні персональні дані і підтримувати їх в актуальному стані. Користувач усвідомлює і приймає, що надання недостовірної інформації Власнику Сервіса може призвести, крім іншого, до неотримання актуальної інформації, повідомлень, попереджень від Власника, розірвання цієї Угоди. 

6.2. Власник Сервісу має право зберігати та обробляти будь-яку інформацію, що вводиться Користувачем на Сервісі або надану Власнику Сервісу іншим шляхом (включаючи IP та MAC адреси Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, версія операційної системи та налаштування Пристрою, за допомогою якого Користувач отримує доступ до Сервісу і т.ін.). 

6.3. Власник Сервісу приймає необхідні та достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. Адміністратор зобов'язується не розкривати інформацію про Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів в межах чинного законодавства відповідної країни. 

6.4. У разі, якщо Користувач вважає за необхідне відкликати свою згоду на обробку його персональних даних, Користувачу необхідно направити відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: support@tytr.online. В такому випадку Власник Сервісу видаляє обліковий запис Користувача із Сервісу та його персональні дані. Право, передбачене в цьому пункті, може бути обмежене відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сервісу зберегти видалену Користувачем інформацію на термін, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію, відповідно до законодавчо встановленої процедури, державному органу. 

7. Відповідальність Сторін 

7.1. Користувач несе відповідальність за всі дії, які здійснюються на Сервісі. Власник Сервісу має право заборонити використання Сервісу Користувачами у разі порушення Угоди. Власник Сервісу не відповідає за можливу втрату або псування даних, які можуть статися через порушення Користувачем положень цього пункту Угоди.

7.2. Власник Сервісу не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувачі отримали доступ через Сервіс, включаючи, в тому числі, будь-які думки чи твердження, висловлені на сайтах третіх осіб або в їх матеріалах.

7.3. У разі виникнення небажаних наслідків, понесених Користувачем в результаті користування Сервісом, Власник Сервісу зобов'язується розглядати звернення Користувачів та вживати заходів щодо усунення таких наслідків відповідно до умов цієї Угоди та законодавства України.

7.4. Власник Сервісу забезпечує роботу Сервісу, однак не несе відповідальності за їх безперебійну роботу, або за заподіяння будь-яких інших збитків, які виникли або можуть виникнути при користуванні Сервісом, у тому числі і внаслідок будь-яких дій Власника Сервісу, які не мають прямої мети заподіяння шкоди Користувачеві.

7.5. Власник Сервісу не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв у телекомунікаційних та енергетичних мережах третіх осіб, дій шкідливих програм, а також несумлінних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та (або) виведення з ладу програмних та (або) апаратних засобів Сервісу.

7.6. Власник Сервісу не несуть відповідальності за некоректне функціонування Сервісу, збої та перерви в роботі Сервісу, пошкодження або втрату даних, що містяться на Сервісі, якщо вони були викликані обставинами непереборної сили, у тому числі у разі пожеж, епідемій, надзвичайних погодних умов, перебоїв подачі електроенергії, поширення вірусних комп'ютерних програм, а також якщо такі обставини були спричинені навмисними незаконними діями третіх осіб.

8. Припинення Угоди. Повернення коштів

8.1. Ця Угода припиняє свою дію у зв’язку із припиненням дії Акаунта Користувача. Умови цієї Угоди в редакції, яка опублікована на відповідній вебсторінці Сервісу, діють для будь-якого користувача (відвідувача) безстроково в частині, яка не пов’язана із наданням Послуг, та незалежно від наявності Акаунту (умови про інтелектуальну власність, технічну підтримку), з огляду на фактичне користування Сервісом.

8.2. Здійснюючи оплату за Послуги, Коритсувач надаєте свою беззастережну згоду на надання вам Послуг за допомогою електронних засобів зв’язку. Послуги вважаються наданими з моменту отримання Користувачем доступу до Творів. 

8.3. Якщо сплачені  Користувачем Послуги не були надані з вини Власника Сервісу протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати їх оплати через істотні технічні неполадки на Сервісі, Власник Сервісу на підставі письмової заяви Користувача, надісланої на поштову адресу Власника , повертає Користувачеві сплачену ним суму. Для повернення коштів Користувач повинен надати документи, що підтверджують факт оплати. Повернення коштів здійснюється протягом 10 робочих днів на банківський рахунок, з якого була здійснена оплата, з моменту задоволення звернення про повернення. 

9. Заключні положення 

9.1. Ця Угода і відносини між Власником Сервісу і Користувачем регулюється і трактуюється відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

9.2. Сторони Угоди зобов’язуються підкорятися виключній юрисдикції судів України при виникненні спірних питань юридичного характеру, пов’язаних з Угодою.

9.3. Ця Угода та будь-які опубліковані зміни до цієї Угоди діють у повному обсязі та залишаються чинними протягом усього періоду використання Користувачем Сервісу.

9.4. Якщо з тих чи інших причин одна або кілька норм цієї Угоди є недійсною або не має юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших норм.

Контактні дані Власника Сервісу 

ТОВ «КИЇВМЮЗІКФІЛЬМ», 

04053, Україна, м. Київ, вул Січових Стрільців 10, оф. 64

ЄДРПОУ 43328538

support@tytr.online